Zasady współpracy

Współpracę z Klientem reguluję poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych. W ramach tej umowy można wyróżnić dwa rodzaje działań w zakresie obsługi prawnej:

  • stała – dotyczy całej działalności przedsiębiorcy lub jej części;
  • doraźna (projektowa) – ukierunkowana jest na osiągnięcie określonego celu wyznaczonego przez Klienta;

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, a informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Oferuję Klientom elastyczny system ustalania wynagrodzenia, obejmujący następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, w którym wysokość wynagrodzenia określona jest z góry w stałej kwocie;
  • wynagrodzenie w formie stawki godzinowej, w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia;
  • wynagrodzenie mieszane, w którym wysokość wynagrodzenia jest stała w granicach ustalonego miesięcznego limitu godzin pracy, a w przypadku jego przekroczenia – wynagrodzenie jest określane i rozliczane według stawki godzinowej.

Wysokość stawki ryczałtowej albo stawki godzinowej uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie premii za sukces (success fee), w formie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych stawek otrzymają Państwo w trakcie spotkania.