Nieruchomości

Obsługa prawną związaną z inwestycjami w nieruchomościach oraz ich obrotem. Opiniowanie i konstruowanie umowy sprzedaży, najmu lokali (handlowych, biurowych i mieszkalnych), dzierżawy. Analiza stanu prawnego nieruchomości.

  • Inwestycje budowlane

  • Umowy

  • Deweloperzy

Inwestycje budowlane

Pełna obsługa prawna związana z inwestycjami w nieruchomościach oraz ich obrotem. Opiniowanie i konstruowanie umów sprzedaży, najmu lokali (handlowych, biurowych i mieszkalnych), dzierżawy. Analiza stanu prawnego nieruchomości.

Prowadzę wszelkie niezbędne postępowania sądowe i administracyjne mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności etc.). Przygotowuję dokumentację prawną związaną z inwestycjami takimi jak budowa: hipermarketów, biurowców, budynków mieszkalnych, domów.

Umowy

Opracowuję projekty umów o roboty budowlane, projekty umów z podwykonawcami, przygotowuję i opiniuję umowy o finansowanie inwestycji.

Doradzam w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz świadczę usługi w zakresie negocjacji i przygotowywaniu umów przedwstępnych, a także zabezpieczania wykonania umów.

Prowadzę obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej.

Oferuję pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi.

Deweloperzy

Prowadzę obsługę prawną firm deweloperskich w trakcie całego procesu inwestycyjnego obejmującą między innymi analizę prawną nieruchomości i planowania przestrzennego oraz postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, nabycia nieruchomości na cele inwestycyjne. Oferuję bieżącą obsługę prawną, opracowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą oraz wszelkiej dokumentacji prawnej związanej z procesem inwestycyjnym, obsługą sprzedaży i najmu lokali. Reprezentuję Klientów w negocjacjach, przygotowuję projekty umów i innych dokumentów.