Klienci indywidualni

Świadczę usługi prawne dla osób prywatnych w różnych dziedzinach prawa cywilnego.

  • Sprawy odszkodowawcze

  • Sprawy majątkowe

  • Sprawy pracownicze

  • Prawo rodzinne

  • Prawo spadkowe

Sprawy odszkodowawcze

Prowadzę sprawy obejmujące reprezentację Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, jak i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych czy też wypadków przy pracy. Reprezentuję Klientów w postępowaniach przed instytucjami i urzędami, zarówno w postępowaniach przedsądowych, jak i sądowych.

Sprawy majątkowe

Doradzam w zakresie podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzę również sprawy o zapłatę.

Przygotowuję umowy nabycia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym.

Sprawy pracownicze

Świadczę pomoc prawną przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umowy o pracę, sporządzaniu kontraktów menedżerskich. Przeprowadzam analizę sytuacji pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę pod kątem możliwości przywrócenia do pracy lub uzyskania odszkodowania, doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Reprezentujemy pracowników w postępowaniu przed sądem pracy między innymi w związku z ochroną prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Prawo rodzinne

Prowadzę sprawy o rozwód, separację, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa.

Doradzamy także w sprawach o podział majątku wspólnego.

Prawo spadkowe

Doradzam Klientom przy wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, które zagwarantują im pełną realizację ich woli w zakresie rozrządzeń na wypadek śmierci.

Prowadzę sprawy o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.